Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος, MEDITERRA mastihashop ΑΕ